סדרת סיורי הליכה באיזור העיר העתיקה. כל הסיורים יתקיימו בין השעות 15:30-18:00

משער יפו לסילוואן

סיור גיאופוליטי בעיר העתיקה

משער האשפות לבטן אל הווא

סיור בשכונת סילוואן

משער שכם לשייח ג'ראח

סיור במרכז ירושלים הפלסטינית

English Tour in Silwan

Sign Up

Dung gate to Batten El Hawa