סדרת סיורי הליכה באיזור העיר העתיקה. כל הסיורים יתקיימו בין השעות 15:30-18:00

משער יפו לסילוואן

סיור גיאופוליטי בעיר העתיקה

משער האשפות לבטן אל הווא

סיור בשכונת סילוואן

משער שכם לשייח ג'ראח

סיור במרכז ירושלים הפלסטינית

This website was created with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Ir Amim and do not necessarily reflect the views of the European Union.