ביתי

بيتي

16-19.10.2019 חול המועד סוכות תש"ף

חקיקה מפלה. תביעות משפטיות במאות אלפי שקלים. מעצרים. גדר ההפרדה שלא מאפשרת גישה לאדמות. חובות. בירוקרטיה. הפקעות.

קהילות שלמות במזרח ירושלים נתונות במאבק מתמשך על הבית. הן מתמודדות מול מערך משוכלל וממוסד הכולל את הממשלה, העירייה ועמותות מתנחלים, ופועל במשותף כדי לגרש מאות משפחות מבתיהן ומאדמותיהן במטרה לשנות את הנוף האנושי בעיר לבלי היכר.  

שלוש משפחות פלסטיניות נענו להזמנת "עיר עמים". הן פותחות בפנינו את הבית ואת הלב, ומזמינות ישראלים לבקר אצלן ולשמוע את סיפורן. 

ביקור בקהילות מזרח-ירושלמיות בסכנה

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Ir Amim and do not necessarily reflect the views of the European Union.

Funded by the

European Union